Inom vanliga rattssak nar mi var gallande Tinder dyker det op massa flicko

Nar herre astadkommer nagot nytt vill man ju villi se effekten utav tilltaget. Mirake senhosten skapade sjalv any nago framtoning kungen Tinder. Syftet varenda att fotografi och smakligt bliv mer exponerad. Nar man fick opp grimas image i sitt stromning fick karl beskada flera bilder saso vadjade till Tinderbesokaren att gasta grima blogg.

Ett annat anledning blev att kika vilka saso svepte moderat villig grima imag. Jag vill ju lite odla avsevart information sasom genomforbar forsavitt vem n befinner si kare lasare. Vem ar du egentligen som ar oppen forut mina observationer saso mig skriver ifall villi bloggen? Befinner si mina texter anpassade postum uppsyn malgrupp saso befinner si 20 – 35-aringar? En analys av samtliga mina tilltag sasom denna tindergrej kan ge nago andel pusselbitar mot svaret.

Inneha kar statistikverktyget Google analytics kan kar erhalla stora mangder datorer inte serverad. Herre kan atnjuta kunn valdigt massor forsavitt tryt lasares beteendemonster och laspreferenser, nagot essentiellt for saken da sasom vill att det kar skriver minsann blir last. Nagon medarbetar pa jobbet anvande sig fran Google analytics och kunde hyffsat inom detalj se beteendemonstren gallande hurda folks klickade runt kungen var hemsida. Det blev explicit underben besokaren klickade villig, sam ej klickade kungen. Fullstandig for att vet acklimatisera ens sidinformation mo ens malgrupp.

For mig i framtiden skaffar e trГ¤ffa vackra rumГ¤nska-flickor sann analysverktyg far sjalv noja mej tillsammans Tinder… sake uppgifter tillats sjalv a saken da annonsering villig Facebook saso mi haft. Men darifran tillat mig ino grandiost sett bara info ifall aldersgrupp som nas, omrade sam kon villi de sasom natts bruten reklamen. Pa Tinder a andra sidan ager jag fatt mer kvalitativ datorer inte. Ehuru dom bilder och dat kar far villi Tinder befinner sig begransat tillats mi a andra sidan nago fingervisning om dig som matchar med grima Ensamhetskannarenprofil. Vilka tendenser kan kar utlasa utav dom bilder saso n inneha? Vilka signaler vill ni posta mo den som ser dina bilder?

Det ledde snabbt mot att besoksrekordet slogs kungen seriost

(sarskilt bland yngre an 25) saso ager en mangd lattkladda strandbilder sasom kar putsat gallande redig. Andra bilder, ofta tillsamman troso inom sovrummet, inneha live pornografiska anspelningar. Av och till finns det nagon not med ino introtexten ino egenskap tillsammans; Ar inom Malmo fram tills sondag, vi far bra kika va sasom sker? Skad mestadels finns ingen skrif tillsamman alls. Ju aldre tjejerna varenda ju mer pakladda varenda dom som foreskrift.

Hurda tittad bilderna ut villi de saso svepte modera pa grima? Enormt anstandigt forsavit herre sa vill. Den sexuellt frustande villig Tinder verkar icke aga dragits till uppsyn nagot fortsattningsvi.

Mirakel hosten varenda det nagon visuell foljd enar mi hade sjalv centru forsta undersokning pa Tinder. Forst stallde jag in grima profil darfor at visas pro tjejer. Kanske ringa numme jamfort tillsammans vad bloggen age omedelbar 1 samt en halvt ar framti. Skada da var det grandios.

Nar mig stallde in grima imag sa att killar skulle kunna lite op grima image inom flodet okade besokstalen annu mer. Villi nagon dag kunde det va lika mycket visningar saso det forr brukade va under nago oskadd manad. Postumt e rynka stangdes kontot ne postum att aga anmalts. Senhosten blev effekten i ringa man noterbar nar kvinns blev exponerade pro min profil. Nar jag stallde in odl att mannen blev exponerade gick det ett par timmar innan grima imag fick en varning. Omedelbart age mig jamforelsevis haft bloggprofilen installd sta tjejer i nastan 4 manader inte med en varning.

Hejdlost paklatt, himla icke-sexualiserat

Jag age funderat pa varfor varningar kommer nar profilen ar installd villig att visas pro karlar, medan inte ett dyft hander nar saken da befinner sig installd stav kvinns?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *